KontaktSVL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8
27-100 Iłża
Polska

tel./fax: +48 48 616 20 00
tel. kom. +48 602 112 210

svl@svl.pl

NIP: 796-20-25-679

KRS: 0000071059
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 56 000 PLN